Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wydawanie prasy przez władze samorządowe – minister podziela wątpliwości RPO

Data:

Jednym z zagrożeń dla korzystania z wolności słowa, a także dla prawa dostępu obywateli do informacji publicznej jest wydawanie prasy przez samorządy lokalne, zwłaszcza na zasadach komercyjnych. W ocenie Rzecznika jednostki samorządu terytorialnego nie powinny wydawać prasy, a jedynie biuletyny, które zawierają obiektywne informacje, użyteczne dla lokalnej społeczności, publikacje promujące samorząd, a także komunikaty urzędowe. RPO zwrócił się w tej sprawie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W odpowiedzi wiceminister Sebastian Chwałek wskazał, że wykładnia przepisów Prawa prasowego wywołuje różnego rodzaju wątpliwości interpretacyjne, co do możliwości wydawania prasy przez jednostki samorządu terytorialnego.

W ocenie Ministerstwa, ze względu na złożoność tej problematyki warto zaangażować w dyskusję szerszy krąg podmiotów, np. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rzecznik podziela tę opinię ministra i w najbliższym czasie zwróci się do wskazanych instytucji z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości wydawania prasy przez władze samorządowe.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk