Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wydarzenie "Miłość na scenie życia" z okazji Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Projekt wydarzenia artystyczno-kulturalnego Pt. ,>liłość na scenie życia" jest zorganizowany z okazji Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością intełektuainą. To święto zostało zapoczątkowane na pocz. lat 90-tych we Francji, w Polsce
zaś ustanowione w 1999 r przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Główny cel, jaki przyświecał organizatorom to łamanie stereotypów i barier w opinii publicznej na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Cała impreza artystyczna to wydarzenie, którego na Białołęce jeszcze nie było-oprócz tego, że łączy pokolenia artystów zarówno zdrowycłi jak i upośledzonycłi to zadaniem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na aspekt społeczny osób z niep^osprawnością i cały
wydźwięk tego typu imprezy. Program jest niezwykle atrakcyjny dla publiczności, czas trwania jest optymalny, a korzyści płynące z takiej imprezy mają ponadwymiarowe działanie głównie w sercach, ale i umysłach widzów.
Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkańców Białołęki.
 
Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk