Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wsparcie dla rodzin z problemem demencji w Wielkopolsce

Data:
  • Projekt prowadzi Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie w Poznaniu
  • Program obejmuje: doradztwo, diagnostykę , wsparcie dla całej rodziny.

Pierwszy kontakt z rodziną

Członkowie rodziny, w której żyje osoba z podejrzeniem problemu demencji, mogą umówić się na indywidualne konsultacje specjalistyczne. Najpierw jest indywidualna konsultacja psychologiczna i z zakresu pracy socjalnej oraz konsultacja rehabilitanta. Potem ustalany jest termin wizyty u lekarza psychiatry i w zależności od potrzeby - u lekarza geriatry.

Pacjent otrzymuje diagnozę, a opiekun dowiaduje się, czym jest choroba Alzheimera lub inna forma demencji, na jaką cierpi bliska osoba. Dostaje wskazówki, w jaki sposób postępować, jak sobie radzić. Opiekunowie mogą zadawać pytania. Często jest to pierwszy kontakt ze specjalistami. Poza informacjami specjalistycznymi, rodzina potrzebuje również wsparcia emocjonalnego i takie otrzymuje m.in. w grupie terapeutycznej.

Jak wygląda udział w Grupie Terapeutycznej?

Te spotkania odbywają się w godzinach popołudniowych, raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące (w zależności od możliwości finansowych). Uczestniczy w nich zarówno osoba chora, jak i jej opiekun. Również tu  zdarza się, że z pacjentem przychodzi kilka osób z rodziny lub np. sąsiadka.

  • Pacjent jest zapraszany do sali ćwiczeń i tam wraz z innymi chorymi ćwiczy funkcje poznawcze. W drugiej godzinie zajęcia prowadzi rehabilitant. Pacjenci wykonują proste, ciekawe ćwiczenia fizyczne, połączone z zadaniami umysłowymi dostosowywanymi do aktualnych możliwości grupy.
  • Równolegle, w innej sali opiekunowie otrzymują informacje o programach wsparcia realizowanych przez Stowarzyszenie. Na każde spotkanie grupy zapraszany jest inny specjalista (lekarze: psychiatra, geriatra, psycholog, pracownik socjalny, pedagog, rehabilitant). Największym zainteresowaniem cieszył się wykład dietetyka. Wykłady mają charakter aktywny, obecni na spotkaniu zadają pytania, dzielą się swoimi uwagami.

Po zakończeniu wykładu opiekunowie mają czas na integrację grupy, wymieniają się kontaktami, zadają pytania prowadzącym, proponują tematykę na kolejne spotkanie.

Informacje o możliwości skorzystania z programu pojawiają się cyklicznie na stronie internetowej, w lokalnych mediach, za pośrednictwem przesyłanych e-mailem informacji do innych organizacji, stowarzyszeń i instytucji działających w obszarze osób niepełnosprawnych oraz seniorów. Rodziny, które wyraziły na to zgodę, otrzymują powiadomienia w formie sms o nadchodzącym wydarzeniu wraz z zaproszeniem, a osoby kontaktujące się telefonicznie, otrzymują informacje podczas rozmowy z podaniem odpowiedniej strony internetowej.

Efekty programu

  • szybka podstawowa diagnoza psychologiczna i psychiatryczna, diagnoza w zakresie somatycznym (rehabilitant, psychiatra, geriatra), zalecenia ewentualnych dodatkowych badań (lekarz geriatra, psychiatra),
  • wiedza o różnych możliwych formach terapii dla rodziny (np. poprzez korzystanie z ośrodków pobytu dziennego z terapią funkcji poznawczych i ćwiczeniami fizycznymi, pracą z pacjentem w warunkach domowych),
  • wymianę doświadczeń podczas wykładów lub prelekcji oraz w Grupie Terapeutycznej,
  • możliwość uzyskania wsparcia emocjonalnego, zarówno dla osób chorych, jak i ich opiekunów i rodziny,

Aby wdrażać podobne programy w swojej miejscowości, trzeba dysponować odpowiednim zapleczem (minimum dwa gabinety, dwie sale spotkań) i kadrą (pracownik socjalny, rehabilitant lub fizjoterapeuta, psycholog, lekarz psychiatra, lekarz geriatra, księgowość, koordynacja programu). Pożądane jest, aby kadra miała bezpośrednie doświadczenie w pracy z rodzinami z problemem demencji.

Trudności, pojawiające się w programie:

  1. Finansowe - zbyt małe dofinansowanie ogranicza możliwości udzielania indywidualnych konsultacji. Zarówno potencjał specjalistów, jak i zapotrzebowanie społeczeństwa są kilkakrotnie większe, niż oferowane środki finansowe.
  2. Ograniczenie możliwości reklamowania tych działań sprawia, że  na spotkania Grup Terapeutycznych trafia mniej osób, niż powinno.

 

Kontakt: Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, ul. Garczyńskiego 13, 61-527 Poznań, tel. 501 081 709 (w dni robocze, w godz. 10.00 – 14.00), oppwsa@gmail.com

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk