Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Współpraca RPO z Ombudsmanem Turcji

Data:

 

„Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich. Dialog polsko-turecki w sześćsetną rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Turcją – Szwedzkie doświadczenia” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Turgut Özal w Ankarze. Konferencja odbyła się w ramach podpisanej w bieżącym roku umowy o współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu a ośrodkami uniwersyteckimi w Turcji. W konferencji uczestniczyli także m.in. przedstawiciele Ombudsmana Szwecji, Turcji oraz Mieczysław Cieniuch Ambasador RP w Ankarze i Hasan Korkmazcan były Przewodniczący Polsko-Tureckiej Grupy Parlamentarnej. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich reprezentował Zastępca RPO Stanisław Trociuk i dr Ewa Dawidziuk z Wydziału Karnego Postępowania Wykonawczego.

 

Celem konferencji było m.in. omówienie roli Ombudsmana i przedstawienie doświadczeń Polski i Szwecji w działalności na rzecz obrony praw człowieka, promocji państwa prawa i demokracji, przybliżenie genezy i funkcji Ombudsmana w tureckim systemie administracyjnym. Zastanawiano się także nad przyszłością instytucji, szczególnie w kontekście zagrożeń utrudniających wykonywanie zadań.

 

Stanisław Trociuk przybliżył rolę Rzecznika Praw Obywatelskich w polskim systemie prawnym, wskazując na jego uprawnienia. Omówiono także zagadnienia dotyczące praw osób pozbawionych wolności w działalności RPO.

 

Instytucja Ombudsmana Turcji powstała 29 marca 2013 r. i od początku swojej działalności współpracuje z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, korzystając z możliwości wymiany doświadczeń i poznania funkcjonowania urzędu RPO w Polsce. Podczas dotychczasowych spotkań  rozmawiano m.in. o działaniach Rzecznika w Polsce jako organu monitorującego wdrażanie Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, czy kwestiach związanych z kształtowaniem się struktury urzędu Rzecznika.

 

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP