Biuletyn Informacji Publicznej RPO

WSA ws wniosku RPO dotyczącego raportu o WSI

Data:

 


Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznał skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 26 listopada 2008 r., stwierdzające niedopuszczalność wniosku RPO z dnia 24 października 2008 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej zamieszczenia w treści Raportu o WSI informacji, które mogą stanowić dane wrażliwe w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych, rozstrzygniętej decyzją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 lipca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Rzecznika i uchylił zaskarżone postanowienie GIODO 

Skarga RPO do WSA na postanowienie GIODO z dnia 26 listopada 2008 r., stwierdzające niedopuszczalność wniosku RPO z dnia 24 października 2008 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej zamieszczenia w treści Raportu o WSI informacji, które mogą stanowić dane wrażliwe w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych, rozstrzygniętej decyzją GIODO z dnia 18 lipca 2008 r. - 22 grudnia 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk