Biuletyn Informacji Publicznej RPO

WSA uwzględnił skargę RPO na przepis dot. strefy płatnego parkowania

Data:

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę RPO na przepis uchwały Rady m. st. Warszawy dotyczący ustalenia strefy płatnego parkowania, zgodnie z którym niewyłożenie dowodu uiszczenia opłaty za parkowanie (biletu kontrolnego, abonamentu) za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz jest równoznaczne z niewniesieniem tej opłaty. Sąd przychylił się do stanowiska Rzecznika i stwierdził nieważność zaskarżonego przepisu uchwały.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP