Wręczenie nagród w konkursie dla uczniów na esej TRZY NAJWAŻNIEJSZE PRAWA CZŁOWIEKA – UZASADNIJ WYBÓR

Data:

13 czerwca 2017 r. w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników w konkursie na esej „TRZY NAJWAŻNIEJSZE PRAWA CZŁOWIEKA – UZASADNIJ WYBÓR”,  zorganizowanego przez Stowarzyszenie Sędziów IUSTITIA we współpracy z Fundacją Edukacji Prawnej IUSTITIA pod Honorowym Patronatem RPO Adama Bodnara. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Laureatami konkursu zostali: 

  • I miejsce: Krzysztof Andrulonis, II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie, klasa I h
  • II miejsce: Sylwia Korfanty, I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, klasa 1 d
  • III miejsce:  Barbara Dowgiałło, Gimnazjum Sportowe nr 3 w Sopocie, klasa 3 a 

 Po wystąpieniach rzecznika praw obywatelskich dr. Adama Bodnara, Elżbiety Piotrowskiej-Albin, reprezentującej FEPI oraz Jarosława Łuczaja z SSPI, nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w czasopiśmie IUSTITIA Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich. Spotkanie z młodzieżą było także okazją do zorganizowania warsztatu na temat praw człowieka i obywatela.

Więcej o konkursie na stronie internatowej: 

 http://www.edukacja.iustitia.prawo.pl/wydarzenia/konkurs-trzy-najwazniejsze-prawa-czlowieka

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-06-19 15:56:00
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk