Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws tajemnicy statystycznej

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją art. 180 § 1 k.p.k., w zakresie zezwalającym na zwolnienie z tajemnicy statystycznej - 27 października 2008 r.

Wniosek RPO do TK w sprawie art. 180 § 1 k.p.k., w zakresie zezwalającym na zwolnienie z tajemnicy statystycznej - 27 października 2008 r.

Abstrakt wniosku RPO do TK w sprawie art. 180 § 1 k.p.k., w zakresie zezwalającym na zwolnienie z tajemnicy statystycznej

Komunikat PAP: RPO zaskarżył do TK przepisy o zwolnieniu z tajemnicy statystycznej - 27 października 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk