Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyta studyjna KMP z Estonii

Data:
,

W dniach 3-6 listopada w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich gościł zespół Krajowego Mechanizmu Prewencji z Biura Ombudsmana Estonii.

Podczas pierwszego dnia wizyty studyjnej goście spotkali się z Zastępcą RPO, p. Krzysztofem Olkowiczem, a także zapoznali z aspektami teoretycznymi działania polskiego KMP, w tym z rodzajami wizytowanych przez KMP placówek, w których przebywają osoby nieletnie oraz metodologią pracy Zespołu.

Wymienione zostały również problemy systemowe, z którymi pracownicy BRPO spotykają się podczas wykonywania pracy w miejscach detencji, w których przebywają nieletni sprawcy czynów karalnych oraz młodzież uczestnicząca w procesie resocjalizacyjnym.

W drugim dniu pobytu w Polsce, goście z Estonii wzięli udział w wizytacji młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Podcierniu, a dnia trzeciego towarzyszyli polskiemu KMP podczas przeprowadzania kontroli w schronisku dla nieletnich i zakładzie poprawczym w Warszawie-Falenicy. Podsumowanie wizyty odbyło się  6 listopada br.

Zespoły z obydwu państw podzieliły się swoimi spostrzeżeniami i rekomendacjami dotyczącymi wizytowanych ośrodków. Podkreślona została rola KMP w minimalizacji ryzyka występowania naruszeń w ośrodkach, w których przebywają nieletni oraz wpływ działalności zespołów KMP na wypełnianie luk w prawie. Jednym z ważniejszych problemów systemowych, szczególnie zaakcentowanym przez gospodarzy i gości, była konieczność stworzenia regulacji prawnych, które umożliwiłyby młodym matkom, które są wychowankami instytucji resocjalizacyjnych realizację prawa do ochrony instytucji rodzicielstwa. Zwrócono również uwagę na konieczność stworzenia podstaw prawnych do dokonywania kontroli osobistej i badań nieletnich na obecność alkoholu oraz substancji psychoaktywnych.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP