Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyta studyjna delegacji z Jordanii

Data:

 

Zastępca RPO Ryszard Czerniawski spotkał się z przedstawicielami Uniwersytetu Jordańskiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jordanii oraz dziennika „The Jordan Times”, którzy przebywają w Polsce w ramach wymiany doświadczeń między Polską a Jordanią w zakresie ochrony praw człowieka. Przedmiotem spotkania była m.in. prezentacja kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich oraz omówienie działalności urzędu. 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP