Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyta RPO w Wiedniu

Data:

Prof. Irena Lipowicz wzięła udział w posiedzeniu Światowego Zarządu Dyrektorów Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI), które odbyło się w dniach 27-29 października w Wiedniu. Spotkanie poświęcone było: bieżącej działalności Instytutu, strategii jego rozwoju, sytuacji finansowej, sprawom członkostwa oraz współpracy z innymi organizacjami Ombudsmanów. Ustalono m.in. że Polska będzie organizatorem kolejnego posiedzenia Europejskiego Zarządu IOI, które ma odbyć się w kwietniu 2015 r. w Warszawie.

Podczas pobytu w Wiedniu Rzecznik spotkała się również z Prezydentem Austrii Heinzem Fischerem.

 

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP