Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zaproszenie na spotkania RPO w Szczecinie z organizacjami społecznymi (25-27.11.)

Data:

W dniach 25 – 27 listopada br. w Szczecinie odbędzie się cykl spotkań Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara z organizacjami społecznymi województwa zachodniopomorskiego (Hotel Atrium al. Wojska Polskiego 75). Głównym celem rozmów będzie poznanie najważniejszych problemów sektora pozarządowego i społeczności lokalnej, szczególnie w zakresie dotyczącym praw człowieka.

Wśród omawianych kwestii znajdą się m.in. prawa osób z niepełnosprawnościami, dostępność placówek opieki zdrowotnej, udział obywateli w życiu publicznym, problemy transgraniczne. Uczestnicy spotkań rozmawiać będą również o prawach dzieci i młodzieży, dostępie do informacji publicznej oraz bezpłatnej pomocy prawnej.

Organizacje pozarządowe mogą potwierdzać swój udział na stronie: https://www.spotkaniaregionalne.rpo.gov.pl/

Na zakończenie wizyty RPO, w Sali Kameralnej Akademii Sztuki w Szczecinie (27 listopada br. g. 18.00) odbędzie się otwarta debata pt. „Granice wolności artystycznej w Polsce w świetle artykułu 73 Konstytucji RP”.  Wezmą w niej udział:
 

·             Anna Augustynowicz, dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego

·             Lech Karwowski, Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie

·             dr Mikołaj Iwański, adiunkt na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie

·             Piotr Dobrołowicz, adwokat

 

Uczestnicy dyskusji będą się zastanawiać, gdzie przebiegają granice wolności artystycznej i swobody wypowiedzi.  Poruszona zostanie również kwestia przekazu medialnego i odpowiedzialności dziennikarskiej. Debatę poprowadzi Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar.

 

Wizyta w Szczecinie rozpoczyna cykl spotkań Rzecznika Praw Obywatelskich z działającymi lokalnie organizacjami pozarządowymi. Spotkania organizowane we wszystkich województwach pozwolą przybliżyć obywatelom działalność Rzecznika, jak również zidentyfikować najważniejsze problemy z zakresu praw człowieka występujące w różnych regionach.

 

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP