Wizyta reprezentantów Miasteczka Protestu „Uwolnić Miernika” w Biurze RPO

Data:
Tagi: wydarzenie

W dniu 30 grudnia 2016 r. doszło do spotkania Reprezentantów Miasteczka Protestu „UWOLNIĆ MIERNIKA” Adama Słomki i Pawła Lenartowicza z zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisławem Trociukiem oraz Cezarym Walendzikiem, naczelnikiem Wydziału Przyjęć Interesantów. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące osadzenia więźnia „niekryminalnego” Zygmunta Miernika oraz koniecznością zajęcia się przez Rzecznika Praw Obywatelskich Jego sprawą, a w szczególności osadzenia:

  • w celi z innymi więźniami;
  • warunków konwojowania w trakcie odbywania kary (skucia nóg kajdankami);
  • w jednostce penitencjarnej oddalonej od miejsca zamieszkania w Zakładzie Karnym Uherce.

Omawiano również m.in. zagadnienie represjonowanych za działalność polityczną w stanie wojennym, a także tematykę łamania praw dziecka oraz praw ojca.          

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2016-12-30 17:32:11
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk