Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyta przedstawicieli Narodowej Komisji Praw Człowieka Republiki Korei Południowej

Data:

 

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich gościli delegaci Narodowej Komisji Praw Człowieka Republiki Korei Południowej. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli dyrektorzy zespołów Biura RPO, ustalono szczegóły przyszłej współpracy między instytucjami. Za najważniejsze obszary wspólnej działalności uznano te na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami,  osób starszych i dotyczące zadań  wykonywanych przez Krajowy Mechanizm Prewencji BRPO. Porozumienie o współpracy między Rzecznikiem Praw Obywatelskich a przewodniczącym Narodowej Komisji Praw Człowieka Republiki Korei zostanie podpisane w marcu 2015 r.


 

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP