Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyta przedstawicielek organizacji pozarządowych z Albanii

Data:

Prof. Irena Lipowicz spotkała się z przedstawicielkami organizacji pozarządowych z Albanii: Centrum Praw Człowieka, Komitetu Helsińskiego i Grupy Praw Człowieka. Rozmowa dotyczyła współpracy polskiego Rzecznika z organizacjami społecznymi oraz najważniejszych zadań w dziedzinie ochrony praw obywatelskich w Polsce i Albanii. Program 3-dniowej wizyty w Polsce przewiduje również spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz wizytę w Trybunale Konstytucyjnym. 

Spotkanie w Warszawie poprzedza wizytę prof. Ireny Lipowicz w Tiranie planowaną w dniach 13-15 października 2013 r. 

 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP