Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyta Ombudsmana Turcji

Data:


W dniach 7 – 9 maja, na zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich z wizytą w Polsce przebywał Główny Ombudsman Turcji Mehmet Nihat Ömeroğlu. 
Podczas rozmów z prof. Ireną Lipowicz, pracownikami Biura oraz przedstawicielami Komisji ds. osób z niepełnosprawnością przy RPO omawiono m.in. przykłady spraw zgłaszanych przez obywateli, działania Rzecznika jako organu monitorującego wdrażanie Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz kwestie związane z zabezpieczeniem społecznym.

W trakcie pobytu, którego celem była wymiana doświadczeń i poznanie funkcjonowania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce a także innych instytucji działających na rzecz ochrony praw człowieka, Ombudsman Turcji spotkał się z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem. Wygłosił również wykład pt. „Urząd Ombudsmana w Turcji i jego rola w ochronie praw człowieka” na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego i odwiedził obywateli tureckich osadzonych w zakładach karnych w Warszawie.
Urząd Ombudsmana Turcji powstał w 2013 roku, natomiast w tym roku obchodzimy 600-lecie stosunków dyplomatycznych między Polską a Turcją.

 

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP