Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyta Komisji Praw Człowieka Republiki Korei

Data:
Tagi: wydarzenie

 

Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich i Prof. Byung-chul Hyun, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka Republiki Korei (NKPC) podpisali dziś w Warszawie Porozumienie o współpracy, które określa ramy wspólnych działań obydwu instytucji w najbliższych 3 latach. Przy tej okazji przeprowadzono dwustronne konsultacje z udziałem ekspertów BRPO i NKPC m.in. w sprawie ochrony praw osób starszych, mechanizmów zapobiegania torturom w miejscach odosobnienia i sytuacji panującej w Korei Północnej. Uzgodniono możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy urzędników – m.in. w zakresie działań podejmowanych w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji  Biura RPO. Delegacja koreańska zakończy pobyt w Polsce wizytą w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP