Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyta Komisarza UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusza Wojciechowskiego w biurze RPO

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek gościł 1 września 2021 r. w biurze RPO w Warszawie Komisarza UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusza Wojciechowskiego. Jednym z najważniejszych tematów poruszanych w czasie spotkania były problemy związane z  wykluczeniem transportowym w wielu rejonach w Polsce. Rozmowy dotyczyły także współdziałania polskich i unijnych instytucji w zakresie ochrony praw i wolności obywatelskich.

Autor informacji: Monika Okrasa
Data publikacji: 2021-09-01 17:08:17
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data: 2021-09-15 12:26:06
Operator: Monika Okrasa