Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyta delegacji z Chin

Data:

 

5 lutego br. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się wizyta studyjna  przedstawicieli instytucji naukowych Chińskiej Republiki Ludowej.  Zastępca RPO, dr Ryszard Czerniawski przedstawił uczestnikom genezę i zasady funkcjonowania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Przedstawiciele Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami oraz Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego przedstawili szczegółowy zakres mandatu RPO, w tym w odniesieniu do monitorowania konwencji ds. osób niepełnosprawnych, równego traktowania i przeciwdziałania torturom. W trakcie dyskusji omówiono kwestie współpracy RPO z wymiarem sprawiedliwości. Pytania dotyczyły również procedury składania wniosków do Rzecznika.

 

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP