Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Więźniowie zobowiązani do płacenia alimentów – odpowiedź Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Data:

Około 190 tysięcy osób uchyla się od płacenia alimentów, a łączna kwota zadłużenia alimentacyjnego wynosi 6,8 mld zł. Problem zaspokajania potrzeb dzieci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych oraz barier w realizacji tych uprawnień jest więc bardzo poważny.

Rzecznik zwrócił się do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z prośbą o przedstawienie danych statystycznych dotyczących ilości osób skazanych za niealimentację oraz ilości osadzonych skazanych w związku z popełnieniem innego przestępstwa, a jednocześnie objętych obowiązkiem alimentacyjnym. RPO poprosił również o informacje dotyczące odpłatnego zatrudnienia więźniów z tych grup.

W odpowiedzi Dyrektor Generalny SW poinformował, że spośród ogółu osób odbywających karę pozbawienia wolności, na dzień 31 grudnia 2015 r. przebywało 3676 skazanych z art. 209 k.k., a więc za przestępstwo niealimentacji. Z kolei średnia liczba skazanych mających jakiekolwiek zobowiązania alimentacyjnie wyniosła 13054 na koniec 2015 r., z tego zaledwie 29% było zatrudnionych. Dyrektor poinformował jednocześnie, że pracę zapewnia się przede wszystkim skazanym ze zobowiązaniami alimentacyjnymi. Aktualnie działa również zespół (utworzony w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości), który ma przygotować rozwiązania umożliwiające zatrudnienie jak największej liczby skazanych. 

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP