Biuletyn Informacji Publicznej RPO

WG do Prezesa IPN w sprawie informacji na temat procesu zwrotu oświadczeń lustracyjnych złożonych przez osoby, które zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. nie są objęte ich składaniem

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie informacji na temat procesu zwrotu oświadczeń lustracyjnych złożonych przez osoby, które zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. nie są objęte ich składaniem

Wystąpienie RPO do Prezesa IPN w sprawie informacji na temat procesu zwrotu oświadczeń lustracyjnych złożonych przez osoby nie objęte ich składaniem – 31 października 2007 r.

Odpowiedź Prezesa IPN w sprawie wystąpienia RPO w sprawie informacji na temat procesu zwrotu oświadczeń lustracyjnych złożonych przez osoby nie objęte ich składaniem – 14 listopada 2007 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk