„Węzłowe problemy prawa wykroczeń – czy potrzebna jest reforma?” – konferencja w Biurze RPO

Data:

Analiza obowiązującego prawa wykroczeń i wskazanie pożądanych kierunków zmian były głównymi tematami konferencji, która odbyła się w Biurze RPO. Otwierając spotkanie Adam Bodnar wskazał na najistotniejsze problemy związane z tą gałęzią prawa z punktu widzenia Rzecznika Praw Obywatelskich:

  • brak przesłanki znikomej społecznej szkodliwości czynu (problem ilustruje przypadek Krzysztofa Olkowicza, który był sądzony, ponieważ zapłacił grzywnę za przebywającego w areszcie chorego na schizofrenię),
  • problem podwójnego karania (np. zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym – przy jednoczesnej odpowiedzialności za wykroczenie);
  • nadmierna represyjność prawa o wykroczeniach (np. zagrożenie karą aresztu za jazdę bez biletu);
  • standardy postępowania w sprawach o wykroczenie (np. prawo do obrony czy prawo dostępu do akt).

Spotkanie podzielone zostało na trzy panele dyskusyjne. Pierwsza część konferencji dotyczyła modelu odpowiedzialności za wykroczenia. Eksperci zastanawiali się m.in. nad problemem podwójnego karania w kontekście przenikania się odpowiedzialności administracyjnej i wykroczeniowej oraz karnej i wykroczeniowej. Drugi panel poświęcony był standardom postępowania w sprawach o wykroczenia, np. w odniesieniu do podejmowanych czynności wyjaśniających. Trzecia część dotyczyła problemu nadmiernej represyjności prawa wykroczeń, m.in. w kontekście skarg kasacyjnych składanych przez RPO.

Na podstawie materiałów pokonferencyjnych powstanie publikacja na temat kluczowych problemów prawa wykroczeń.

Załączniki:

Autor informacji: K@leta_Katarzyna
Data publikacji: 2016-04-11 15:42:51
Osoba udostępniająca: Justyna Z@recka