Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ważność prawa jazdy a pandemia – odpowiedź na pytanie na infolinię RPO

Data:

Czy już został odwołany stan epidemii i czy prawo jazdy nadal zachowuje ważność, mimo upływu jego terminu?

Nadal jest to jedno z najczęściej pojawiających się pytań na infolinii.

Odpowiedź należy zacząć od wyjaśnienia dotyczącego terminu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Pierwszy z nich wprowadzony został na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2020.433 ze zm.) i obowiązywał od 14 do 19 marca 2020 r. Stan zagrożenia epidemicznego został odwołany w dniu 20 marca 2020 r.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną kolejnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491 ze zm.), stan ten zaczął obowiązywać od dnia 20 marca 2020 r. i trwa do dziś.

Oznacza to, że mimo widocznej poprawy sytuacji epidemicznej, nadal mamy w Polsce stan epidemii.

Jeśli zaś chodzi o przedłużenie ważności dokumentu prawa jazdy w stanie epidemii, to kwestie te zostały uregulowane w tzw. ustawie covidowej tj. ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2020.1842 ze zm.).

Zgodnie z art. 15 zzzw ustawy covidowej, jeżeli ważność prawa jazdy czy też uprawnień do kierowania pojazdami upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów lub uprawnień ulega przedłużeniu do upływu 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że terminowe prawo jazdy zachowuje ważność do czasu upływu 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Każdy kierowca powinien jednak pamiętać o tym limicie dni na załatwianie formalności (np. badania lekarskie czy psychologiczne, wymiana dokumentu na nowy blankiet) i wymienić prawo jazdy, którego termin upłynął, tak szybko jak będzie to możliwe.

Podobne informacje również:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/prawo-jazdy-w-pandemii-waznosc-faq

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/polskie-prawo-jazdy-waznosc-za-granica-koronawirus-faq

Stan prawny na dzień 26 maja 2021r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk