Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sędziów THEMIS

Data:

- Stowarzyszenie Sędziów THEMIS ponownie wyraża zdecydowane poparcie dla żądań publikowania wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz wzywa do poszanowania niezależności tej instytucji, gdyż stoi ona na straży praw i wolności obywatelskich – tak brzmi część uchwały programowej podjętej podczas sobotniego (24.04) Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenie Sędziów THEMIS w Łasku, w którym wziął udział Adam Bodnar.

Uczestnicy Zgromadzenia debatowali  na temat sytuacji sędziów, przyszłości wymiaru sprawiedliwości, godności urzędu.

Zaapelowali o zorganizowanie otwartej debaty nad ewentualnymi zmianami w organizacji sądownictwa oraz o upublicznienie projektów, które mają znaczenie dla osób orzekających, ale przede wszystkim dotyczą najbardziej żywotnych kwestii dla funkcjonowania Państwa i jego obywateli.

Za konieczne uznali zwołanie Kongresu Prawników Polskich, w którym uczestniczyć będą wszyscy przedstawiciele środowiska. Chodzi o to, by na skutek wspólnych prac obywatele mogli uzyskać wiarygodny przekaz dotyczący stanu prawa i konsekwencji jego zmian.

Uczestnicy Zgromadzenia podziękowali także Rzecznikowi Praw Obywatelskich za wspieranie zasad demokratycznego państwa prawnego.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk