Biuletyn Informacji Publicznej RPO

W związku z doniesieniami mediów, Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę protestu głodowego grupy ok. 70 cudzoziemców przebywających w ośrodkach strzeżonych.

Data:

W związku z doniesieniami mediów, Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę protestu głodowego grupy ok. 70 cudzoziemców przebywających w ośrodkach strzeżonych. Protestujący domagają się m.in. poszerzenia prawa do kontaktów ze światem zewnętrznym, dostępu do edukacji, właściwej opieki medycznej oraz lepszych warunków dla przebywających w ośrodkach dzieci. Rzecznik zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych, Komendanta Głównego Straży Granicznej i Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców z prośbą o wyjaśnienia i zajęcie stanowiska wobec zgłaszanych postulatów. Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzili również wizytację w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP