Biuletyn Informacji Publicznej RPO

W sprawie braku terminu do rozpatrzenia wniosku o uchylenie immunitetu - do Marszałka Sejmu

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk