Biuletyn Informacji Publicznej RPO

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Ekspertów: ds. Osób Starszych i ds. Osób z Niepełnosprawnością.

Data:

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Ekspertów: ds. Osób Starszych i ds. Osób z Niepełnosprawnością nt. instytucjonalnych, zdrowotnych i społecznych determinantów niepełnosprawności. W jego trakcie prof. Stanisława Golimowska przedstawiła raport z realizacji projektu "Orzekanie o niepełnosprawności i niezdolności do pracy.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP