Biuletyn Informacji Publicznej RPO

W Biurze RPO odbyło się spotkanie eksperckie „Porozmawiajmy o człowieku – założenia do projektu wydawniczego pt. działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji”.

Data:
Tagi: kalendarium

W Biurze RPO odbyło się spotkanie eksperckie „Porozmawiajmy o człowieku – założenia do projektu wydawniczego pt. działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji”, w którym udział wzięli pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. ochrony praw człowieka oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Spotkanie miało na celu opracowanie koncepcji pierwszej publikacji kształtującej pozytywne postawy funkcjonariuszy Policji i pracowników służby cywilnej w Komendach Policji wobec grup narażonych na dyskryminację.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP