Biuletyn Informacji Publicznej RPO

W Biurze RPO odbyło się II spotkanie eksperckie „Porozmawiajmy o człowieku – założenia do projektu wydawniczego pt. działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji”.

Data:

W Biurze RPO odbyło się II spotkanie eksperckie „Porozmawiajmy o człowieku – założenia do projektu wydawniczego pt. działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji” z udziałem przedstawicieli Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Policji i organizacji pozarządowych. Dyskutowano na temat poradnika kształtującego pozytywne postawy funkcjonariuszy Policji i pracowników służby cywilnej w Komendach Policji wobec grup narażonych na dyskryminację.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP