Biuletyn Informacji Publicznej RPO

W Biurze RPO odbyła się konferencja poświęcona omówieniu Raportu z działalności w Polsce w 2010 r. Krajowego Mechanizmu Prewencji podczas której przedstawiono główne wnioski i rekomendacje wynikające z działalności KMP.

Data:
Tagi: KMPT

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele ministerstw, Komendy Głównej Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP