Biuletyn Informacji Publicznej RPO

VII Seminarium Warszawskie

Data:

W Biurze RPO odbyło się VII Seminarium Warszawskie zatytułowane „Obywatel w Radzie Europy i Unii Europejskiej – nowe wyzwania po dwudziestu latach od przystąpienia przez Polskę do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”.

Seminarium zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich zainaugurowało otwarcie wystawy poświęconej dwudziestej rocznicy podpisania przez Polskę Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz uznania jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Prezes Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Dean Spielmann oraz Ambasador Hanna Suchocka. Pierwszy panel, o charakterze retrospektywnym, rozpoczął prof. dr hab. Jerzy Makarczyk, pierwszy polski sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W czasie drugiego panelu prelegenci przedstawili współzależności między unijnym a konwencyjnym systemem ochrony praw człowieka.

 

Retransmisja z konferencji, cz. 1.

 

Retransmisja z konferencji, cz. 2.

 

Retransmisja z konferencji, cz. 3.

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP