Biuletyn Informacji Publicznej RPO

VII Ogólnopolska Konferencja "Człowiek w środowisku. Kryzys psychiczny jako motywacja i siła w procesie zdrowienia - perspektywa osób chorujących i rodzin" pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Organizowany przez Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii ASPI (Akademia Pedagogiki Specjalnej) cykl konferencji pt. „Człowiek w środowisku" rozpoczął się w 2012 r. Wszystkie konferencje wzbudziły duże zainteresowanie wśród różnych środowisk w Polsce: studentów psychologii, profesjonalistów na co dzień pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi, a także samych osób z kryzysem psychicznym i ich rodzin. 
Na tegorocznej konferencji organizatorzy chcą poruszyć tematykę kryzysu psychicznego w ujęciu pozytywnym jako czynnika motywacyjnego w procesie zdrowienia osób chorujących psychicznie. Kryzys ten może mobilizować do zmiany, działań samopomocowych, a także
poszukiwania wsparcia. Głównym celem konferencji jest omówienie osobistych i społecznych zasobów (tałdch jak poczucie własnej wartości i skuteczności, nadzieja, optymizm, sieci społeczne) istotnych w pokonywaniu trudności oraz w samorozwoju.
W trakcie wykładów plenarnych i sesji omówione zostaną indywidualne „ścieżki" przezwyciężania kryzysu psychicznego i odzyskiwania poczucia autonomii. Tak, jak w poprzednich edycjach, w czasie konferencji obok profesjonalistów wystąpią osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz ich rodziny. Do uczestnictwa czynnego i biernego zapraszone są osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodziny, studentówci, praktycy i profesjonaliści oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką.
Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk