Biuletyn Informacji Publicznej RPO

VI Zjazd Ambasadorów RPO

Data:
Tagi: wydarzenie

W dniach 22 – 23 maja w Gdańsku odbył się zjazd uczestników projektu Ambasador RPO. W programie biorą udział wyróżniający się studenci (głównie wydziałów prawa), którzy odbyli praktyki w Biurze Rzecznika i poprzez własne inicjatywy upowszechniają na swoich uczelniach informacje o prawach człowieka i działalności RPO. Prof. Irena Lipowicz podziękowała im za zaangażowanie w promowanie wartości i postaw obywatelskich. Wręczyła również powołania i odznaki nowym Ambasadorom.

Tematem przewodnim pierwszego dnia zjazdu były prawa osób z niepełnosprawnościami. Omówiono m.in. zadania RPO jako niezależnego organu ds. monitorowania wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Studenci spotkali się także z przedstawicielami Rady Społecznej działającej przy RPO: Olgą Krzyżanowską, sędzią Zbigniewem Szczurkiem, prof. Jerzym Zajadło i mjr Waldemarem Kowalskim. Wieczorem uczestnicy zjazdu zwiedzili Europejskie Centrum Solidarności. 

Drugiego dnia Ambasadorzy wzięli udział w warsztatach na temat dyskryminacji i dowiedzieli się, jakie działania w zakresie równego traktowania podejmuje RPO. W związku z inauguracją kampanii „Petycja-Twoje prawo”, współorganizowaną przez Rzecznika z Senatem RP i Instytutem Spraw Publicznych, studenci spotkali się z Marzeną Krysiak i Jolantą Krynicką z Biura Komunikacji Społecznej Senatu. Tematem dyskusji była ustawa o petycjach, która wejdzie w życie 6 września br. Uczestnicy spotkania przeanalizowali m.in. zasady, na jakich będą składane i rozpatrywane petycje.

Gospodarzami VI Zjazdu byli: Krzysztof Szerkus – Pełnomocnik Terenowy RPO oraz Krystyna Warylewska i Piotr Zieliński – Ambasadorzy RPO w Gdańsku.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk