Biuletyn Informacji Publicznej RPO

VI Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym pod Honorowym Patronatem RPO

Data:

Organizatorem wydarzenia jest Starostwo Powiatowe we Włodawie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie. Każdego roku Olimpiada organizowana jest przez inny powiat i inną poradnię. W tym roku uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubartowskiego, parczewskiego, bialskiego, włodawskiego i ryckiego.

Tematem przewodnim Olimpiady jest profilaktyka i ochrona zdrowia psychicznego w Polsce. Inne cele wydarzenia to m.in. wzrost wiedzy w zakresie radzenia sobie z kryzysem psychicznym lub zaburzeniem psychicznym oraz wzrost świadomości w temacie zaburzeń psychicznych, sprzyjający lepszemu zrozumieniu ich natury i zwalczaniu stereotypów.

Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego i powiatowego (zaplanowane na wrzesień 2018r.) oraz etapu regionalnego, który odbędzie się 10 października w Starostwie Powiatowym we Włodawie.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk