Biuletyn Informacji Publicznej RPO

VI Festiwal Wielu Kultur "Różni, a tacy sami" pod Honorowym Patronatem RPO

Data:

Organizowany przez Szkołę Podstawową nr 377 im. majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Warszawie festiwal ma na celu przybliżenie polskiej społeczności: uczniom, rodzicom i nauczycielom kultury innych narodów, poznawanie ich zwyczajów, religii, kultury i kuchni, promowanie tolerancji, kształtowanie pożądanych postaw internacjonalnych i prospołecznych, propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz integrację ludzi różnych narodowości mieszkających na terenie Polski. 

Głównym założeniem projektu jest aktywne włączenie się uczniów szkół województwa mazowieckiego w realizację festiwalu. Każda zgłaszająca się szkoła ma za zadanie przedstawienie 10 minutowego występu - programu artystycznego promującego lub przedstawiającego kulturę danego kraju. Imprezie będzie towarzyszyć prezentacja innych talentów: wystawa prac plastycznych, fotograficznych, rękodzieła artystycznego itp. Prace mogą być przygotowane nie tylko przez dzieci, ale także przez dorosłych (rodziców, krewnych). Równocześnie każda grupa etniczna przygotuje minimum jedną najbardziej charakterystyczną dla kuchni regionalnej potrawę, które będą serwowane w stołówce szkolnej.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk