Biuletyn Informacji Publicznej RPO

VAT na e-booki. 14 czerwca rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Data:

14 czerwca odbędzie się rozprawa przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zgodności unijnej dyrektywy o wyższym w stosunku do tradycyjnych wydawnictw, opodatkowaniu podatkiem VAT ebooków. Chodzi o zgodność tej dyrektywy m.in. z zasadą równości zawartą w art. 20 Karty Praw Podstawowych UE.

Sprawa została wszczęta wnioskiem polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Wysokość VAT na e-booki uregulowana jest na poziomie europejskim – w dyrektywie dotyczącej VAT. Książki elektroniczne uznaje się za usługę świadczoną elektronicznie, a papierową jako sprzedaż towaru, stąd zróżnicowanie stawki. Dlatego w Polsce książki papierowe oraz audiobooki obłożone są stawką VAT wynoszącą 5%, a książki elektroniczne (e-booki) stawką 23%.

Jak przypomniał w czasie Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego 20 kwietnia Adam Bodnar, w 2015 r. Trybunał Konstytucyjny uczestniczy w dialogu konstytucyjnym z innymi sądami konstytucyjnymi, a w szczególności z sądem konstytucyjnym UE. W lipcu zeszłego roku zostało skierowane pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie VAT na e-booki (sygnatura K 61/13). - Trybunał Konstytucyjny uczestniczy w funkcjonowaniu europejskiej przestrzeni konstytucyjnej i europejskiej przestrzeni sądowej. Relacje na linii prawo krajowe - prawo UE, Trybunał Konstytucyjny – Trybunał Sprawiedliwości UE, mają istotne znaczenie dla ochrony praw i wolności jednostki, dla poszanowania zasady praworządności w europejskiej przestrzeni prawnej – podkreślił Adam Bodnar.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk