Biuletyn Informacji Publicznej RPO

V Ogólnopolski Dzień Różnorodności „1918 – 2018 Od praw wyborczych kobiet do równych szans dla każdego” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach europejskiego programu Karta Różnorodności. Celem projektu, jak i wydarzenia odbywającego się 24 maja w Warszawie, jest upowszechnianie i przybliżanie pracodawcom idei zarządzania różnorodnością, a także pokazanie konkretnych przykładów i rozwiązań umożliwiających rozpoczęcie działań z tego zakresu. W tym roku wyjściem do dyskusji na temat wyrównywania szans osób narażonych na dyskryminachę w miejscu pracy, będzie 100-lecie uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych.

W programie V Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności przewidziano panele dyskusyjne w czterech blokach tematycznych, prezentacje dobrych praktyk firm oraz pięć warsztatów poświęconych tym razem m.in. zatrudnianiu migrantów, społeczności LGBT w pracy czy dobrej współpracy kobiet i mężczyzn. Uczestnicy poznają szerszą perspektywę korzyści płynących z różnorodności w miejscu pracy i zróżnicowane podejścia do wyzwań z nią związanych.

Tegoroczny V Ogólnopolski Dzień  Różnorodności (ODR), realizowany w partnerstwie z Bankiem Zachodnim WBK i firmą Siemens, odbędzie się 24 maja  w siedzibie Banku Zachodniego WBK Centrum Relacyjnew Warszawie pod hasłem „1918 – 2018 Od praw wyborczych kobiet do równych szans dla każdego”. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji.

Z ramienia Biura RPO w wydarzeniu weźmie udział zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwia Spurek, która wraz z Panią Danutą Przywarą, prezeską Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka opowie o prawach człowieka w polskim prawie pracy oraz przyjmowanych od obywateli skargach i orzecznictwie w zakresie dyskryminacji.

 

 
 
Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk