Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ustalanie wysokości emerytury mieszanej górników

Data:

 

18 listopada Sąd Najwyższy rozpozna pytanie prawne Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące sposobu ustalania wysokości emerytury mieszanej górników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami praca górników jest premiowana ze względu na jej charakter poprzez zastosowanie specjalnych przeliczników. We wniosku Rzecznik zwrócił uwagę na niejednolite orzecznictwo sądów okręgowych i apelacyjnych w sprawach dotyczących stosowania tych przeliczników przy ustalaniu wysokości emerytury mieszanej. W ocenie RPO, należałoby przychylić się do wykładni, zgodnie z którą obliczenie starej części emerytury w świadczeniu mieszanym następuje z uwzględnieniem przeliczników za okresy pracy górniczej.

 

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP