Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Urszula Jaworska - Fundacja Białaczka

Data:

Członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich​

Jest twórczynią największego w kraju Banku Dawców Szpiku Kostnego.
Osobiście sama doświadczyła tego czym jest białaczka i jak trudno znaleźć odpowiedniego dawcę szpiku. Fundację stworzyła w hołdzie tym, którzy pozwolili jej przeżyć i wrócić do zdrowia. Fundacja Urszuli Jaworskiej jest największym-pod względem liczby zarejestrowanych osób - Bankiem Dawców Szpiku Kostnego w Polsce. Obecnie zrzesza on ponad 11 200 dawców. Jest także jedynym rejestrem w kraju, który na swym koncie ma już kilka udanych przeszczepów szpiku kostnego pochodzącego od dawców zarejestrowanych w Fundacji a wciąż dobierani są kolejni zgodni genetycznie polscy dawcy dla chorych na całym świecie. Głównym celem działalności Fundacji Urszuli Jaworskiej jest szeroko pojęta pomoc dla ludzi chorych na białaczkę i inne nowotwory krwi, prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w prasie, radio i telewizji na temat tworzenia Banków Dawców Szpiku oraz przeszczepów szpiku kostnego a przede wszystkim, pozyskiwanie potencjalnych dawców szpiku. Laureatka wielu wyróżnień i nagród m.in.: Lider Działalności Charytatywnej, Nagroda Św. Kamila za prekursorskie działania w tworzeniu Rejestru Dawców Szpiku oraz realizacje społecznych Akcji Edukacyjnych, nagroda EFFIE AWARDS  za kampanię SM „Walcz o Siebie”. Odznaczona przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk