Uroczystości pogrzebowe Prof. Wiktora Osiatyńskiego

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar wziął udział w uroczystościach pogrzebowych prof. Wiktora Osiatyńskiego, które odbyły się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Prof. Wiktor Osiatyński był wybitnym naukowcem, pisarzem,  obrońcą praw kobiet, wychowawcą  kilku pokoleń działaczy na rzecz praw człowieka. Był też współtwórcą polskiej Konstytucji oraz niezwykle konsekwentnym inspiratorem i mentorem społeczeństwa obywatelskiego.

Żegnając prof. Osiatyńskiego dr Adam Bodnar powiedział m.in.

„Jestem jednym z wielu Jego uczniów, którzy są teraz działaczami, naukowcami, dziennikarzami, adwokatami, terapeutami, urzędnikami. Jestem jednym z tych, którzy zostali przez Profesora głęboko naznaczeni Jego charakterem, urokiem oraz mądrością. Ludzi wierzących w idee konstytucjonalizmu, praw człowieka, siłę społeczeństwa obywatelskiego oraz niezależnych sądów, moc słowa, pluralizmu oraz otwartości na drugiego człowieka. Ludzi, którzy są w stanie – wbrew dominującym trendom – bronić wartości, w które wierzą, rozbijać mury i przyzwyczajenia społeczne, tak jak Profesor to robił w odniesieniu do praw kobiet. Ludzi, którzy są w stanie każdemu dać szansę i dostrzec w nim potencjał do zmiany na lepsze, tak aby ten człowiek mógł nieść światło dla innych, a swojemu życiu nadał sens”

Także kilkanaście innych osób, przyjaciół Profesora i wybitnych osobistości życia publicznego, mówiło o Jego ważnych dokonaniach naukowych, dydaktycznych i społecznych. Podkreślało Jego niezwykłą osobowość, która mimo przeszkód życiowych pozwoliła mu zachować nadzwyczajną zdolność do empatii, życzliwości i miłości do innych ludzi. I której zawsze towarzyszyła troska o los mniejszości, osób dyskryminowanych, opuszczonych, krzywdzonych przez państwo bądź grupy stanowiące większość.

„Jestem tu aby podziękować za to, co dla praw człowieka wniósł Wiktor Osiatyński, za wiedzę, mobilizację nas do działania, ale głównie za przekazanie nam istoty praw człowieka, abyśmy zrozumieli wyzwania jakie są przed nami. Dobrze przygotował nas do egzaminu z obrony praw człowieka i demokracji w Polsce i na świecie. Dziękuję za tę naukę współodpowiedzialności za nas wszystkich” – podkreśliła Danuta Przywara, Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2017-05-12 17:15:19
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także