Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Uroczystości pogrzebowe mecenasa Czesława Jaworskiego.

Data:
Tagi: kalendarium

7 września 2018 r. odbył się pogrzeb mec. Czesława Jaworskiego. W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar wraz z zastępczynią dr Hanną Machińską.

Zebrani żegnali wybitnego polskiego prawnika, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 1995-2001, wykładowcę i nauczyciela wielu pokoleń adwokatów. Człowieka niezwykłej pracowitości i odwagi, obrońcy w wielu procesach politycznych w okresie PRL-u, zawsze walczącego o prawa obywateli i demokratyczny ład w państwie.

W pogrzebie brali udział również przedstawiciele adwokatury oraz sądownictwa. Swoje wspomnienie o zmarłym wygłosili prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela, Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz sędzia Stanisław Zabłocki, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk