Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Udział Rzecznik w konferencji IOI

Data:


Przebywająca z wizytą służbową w Tallinie prof. Irena Lipowicz wzięła udział w dyskusji panelowej pt. „Democracy promotion and Ombudsman” i wygłosiła referat na temat promocji standardów w działalności Ombudsmanów na rzecz ochrony praw człowieka. W panelu głos zabrały również m.in.: Emily O’Reilly Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i Thulisile Madonsela Ombudsman RPA. Omówiono także przede wszystkim doświadczenia i dobre praktyki wynikające z wzajemnej współpracy Ombudsmanów.

 

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP