Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Uczczono 41. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku

Data:

W obchodach 41. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz narodzin „Solidarności” w Gdańsku 31 sierpnia 2021 r. uczestniczyła zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich  Hanna Machińska

Wydarzenie rozpoczęto uroczystym otwarciem Bramy stoczniowej nr 2, przez którą niegdyś wiodło główne wejście do Stoczni Gdańskiej, a która dziś jest symbolem solidarnościowej historii. W uroczystości udział wzięli m.in. bohaterowie sierpniowych wydarzeń: b. prezydent Lech Wałęsa, Henryka Krzywonos, Bogdan Lis, a także Věra Jourová – wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska, Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego i Basil Kerski – dyrektor ECS. 

Wszyscy zgromadzeni podkreślali ogromne znaczenie strajku z sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej dla historii Polski, Europy i świata. Akcentowano takie wartości, jak wolność, solidarność, prawda i demokracja – tak dziś potrzebne.

W dalszej kolejności w ogrodzie Europejskiego Centrum Solidarności odsłoniona została Europejska Nagroda Dziedzictwa Europa Nostra, która stanowi najważniejszą nagrodę Unii Europejskiej w obszarze dziedzictwa kulturowego. Międzynarodowe jury przyznając  wyróżnienie dostrzegło rolę ekspozycji stałej ECS w popularyzacji działań na rzecz praw człowieka oraz podkreślenie wagi obywatelskiego zaangażowania.

W samo południe w audytorium ECS odbył się wykład pt. Etyka Solidarności. Głos zabrała Věra Jourová. Wykład poprowadziła Żanna Niemcowa – rosyjska dziennikarka, aktywistka społeczna, córka Borysa Niemcowa – działacza demokratycznego, obrońcy praw człowieka, zastrzelonego w 2015 r. w centrum Moskwy przez nieznanych sprawców.

Symbolicznym zakończeniem uroczystości był wstęp Capella Gedanensis pod dyrekcją Rafała Kłoczko, którzy wykonali utwór „Mury”, znany utwór  Jacka Kaczmarskiego.

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski