Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Uchylony nakaz zatrzymania działacza Młodzieży Wszechpolskiej. Rzecznik  pyta prokuraturę o sprawę

Data:
  • Rzecznik Praw Obywatelskich bada sprawę uchylenia nakazu zatrzymania działacza Młodzieży Wszechpolskiej
  • Spytał prokuraturę rejonową w Bielsku-Białej o stan sprawy

Jak podała „Gazeta Wyborcza”, policja ustaliła nazwisko działacza Młodzieży Wszechpolskiej, który w sierpniu 2020 r. zaatakował zgromadzenie osób LGBT. Nie przedstawiono mu zarzutów, bo prokurator regionalny w Katowicach Tomasz Janeczek nakazał uchylić nakaz jego zatrzymania.

Postępowanie wyjaśniające wszczęło Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach. Jego przedmiotem  jest prawidłowość prowadzenia postępowania w aspekcie ewentualnego naruszenia praw i wolności obywatelskich osób pokrzywdzonych w tej sprawie.

Aleksandra Wentkowska, pełnomocnik terenowy RPO w Katowicach, wystąpiła do Prokuratury Rejonowej w Bielsku-Białej Północ o informacje co do aktualnego stanu sprawy.

Poprosiła zwłaszcza o wskazanie, czy w toku postępowania wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów oraz czy był stosowany środek przymusu w postaci zatrzymania. Spytała ponadto, czy w toku postępowania zostały wydane przez prokuratora przełożonego wytyczne bądź polecenia.

BPK.519.253.2020

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk