Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Data:


7 lipca br. odbyło się posiedzenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozpoznania wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 20 stycznia 2014 r. (V.511.40.2014.JG), dotyczącego rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego, czy sąd administracyjny orzekając w sprawie ze skargi na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego jest zobowiązany stosować zasadę zakazu rozstrzygania na niekorzyść skarżącego, wyrażoną w art. 134 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), jeśli nie stwierdzi naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności.

 

Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do stanowiska Rzecznika i uznał, że art. 134 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w odniesieniu do skarg na interpretacje indywidualne wywołuje rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.

 

NSA podejmując uchwałę stwierdził, że unormowanie zawarte w art. 134 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) nie ma zastosowania w przypadku skarg na interpretacje indywidualne prawa podatkowego (sygn. akt II FPS 1/14).

 

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP