Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Trybunał odroczył rozprawę

Data:
Tagi: wydarzenie


Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał skargę konstytucyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dotyczącą zwolnienia z podatku akcyzowego oraz prawa własności, do której przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

W opinii Rzecznika niektóre przepisy rozporządzenia Ministra Finansów ws. podatku akcyzowego są niekonstytucyjne przez to, że sprzedawca oleju opałowego pozbawiony jest prawa do zwolnienia z podatku akcyzowego w przypadku, gdy uzyskał od nabywcy oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego, które spełnia wymogi formalne lecz zawiera dane niezgodne z rzeczywistością.


Trybunał odroczył rozprawę bezterminowo.

 

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP