Biuletyn Informacji Publicznej RPO

TK ws. znieważenia funkcjonariusza publicznego

Data:

 

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną, dotyczącą karalności niepublicznego znieważenia funkcjonariusza publicznego, do której przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich. Trybunał nie podzielił jednak stanowiska RPO i uznał, że art. 226 § 1 Kodeksu karnego jest zgodny z Konstytucją RP.

Ważne linki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP