Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Teresa Romer

Data:

Członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich​

Od 1990 r. sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, przewodnicząca Wydziału Ubezpieczeń Społecznych, aktualnie w stanie spoczynku; wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz praw człowieka; autorka publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, etyki sędziowskiej, praw człowieka; ekspert Rady Europy i Unii Europejskiej do spraw wymiaru sprawiedliwości; członek Rady Programowej Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawników; założycielka i przez ponad 18 lat (do roku 2008) prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, była wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów i Prokuratorów MEDEL.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Tytuł: Teresa Romer
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk