Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Terapia aktywizacyjna osób z zespołami otępiennymi w Krakowie

Data:
  • Zajęcia prowadzone są w Środowiskowym Domu Samopomocy, który zapewnia dzienny pobyt dla osób będących na etapie łagodnego lub średniozaawansowanego otępienia
  • To zajęcia grupowej terapii prowadzonej przez wykwalifikowanych terapeutów
  • W zajęciach biorą tez udział studenci, dla których jest to ważna praktyka kierunkowa

Od 1994 roku krakowska Fundacja specjalizuje się w prowadzeniu terapii dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami neurodegeneracyjnymi. Jest odpowiedzialna za uruchomienie pierwszego dziennego ośrodka w Krakowie, będącego jednocześnie jedną z pierwszych w Polsce placówek z taką ofertą wsparcia dla chorych. Od kilku lat ten cel realizowany jest pod szyldem Środowiskowego Domu Samopomocy (w ramach realizacji zadania MOPS), który zapewnia dzienny pobyt dla osób będących na etapie łagodnego lub średniozaawansowanego otępienia.

Placówka dysponuje miejscem dla 23 uczestników, którzy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00 biorą udział w grupowej terapii zajęciowej prowadzonej przez wykwalifikowanych terapeutów (pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych). Udział w zajęciach jest także okazją dla studentów kierunków pomocowych krakowskich uczelni do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Oferowane uczestnikom zajęcia obejmują między innymi: trening orientacji w rzeczywistości (TOR), ćwiczenia różnych modalności pamięci, terapia reminiscencyjna, terapia walidacyjna, muzykoterapia, arteterapia i inne.

Do najważniejszych efektów prowadzonej terapii aktywizacyjnej można zaliczyć:

  • usprawnienie i podtrzymywanie zdolności do codziennego funkcjonowania i samoobsługi,
  • utrzymywanie umiejętności socjalizacyjnych,
  • zmniejszenie natężenia behawioralnych i psychologicznych symptomów otępienia,
  • wsparcie wytchnieniowe dla opiekunów,
  • polepszenie komunikacji w relacji opiekun-chory,
  • poprawa samopoczucia podopiecznych,

Z terapii dziennej korzystało do tej pory ponad 200 osób ze zdiagnozowanymi zespołami otępiennymi. Jednakże efekty odziaływań sięgają znacznie dalej, jeśli wziąć pod uwagę chociażby pozytywny wpływ terapii na poprawę relacji między osobami chorymi i ich opiekunami. Ci ostatni mogą korzystać z pomocy oferowanej w ramach spotkań Grupy Wsparcia.

Kontakt: Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera Środowiskowy Dom Samopomocy Os. Słoneczne 15, 31-958 Kraków, tel.: (012) 410 54 20 fundacja@alzheimer-krakow.pl, www.alzheimer-krakow.pl

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk