Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Teatr Polski we Wrocławiu otwarty dla niepełnosprawnych [art. 9 – Dostępność, art. 30 – Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie]

Data:

Wszystkie trzy sceny, zarówno największa – im. Jerzego Grzegorzewskiego, Kameralna oraz Scena na Świebodzkim są już dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do wszystkich prowadzą rampy podjazdowe, a toalety spełniają standardy dostępności. Teatr otwiera się nie tylko na widzów z niepełnosprawnością ruchową – wprowadza do repertuaru spektakle z audiodeskrypcją (prowadzona na żywo narracja, przybliżająca niewidomym to, co podczas spektaklu dzieje się na scenie) i tłumaczeniem migowym.

Stało się to możliwe dzięki projektowi „Teatr Wyobraźni. Spektakle bez Barier”, realizowanemu przez Fundację Katarynka i finansowanemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W niedalekiej przyszłości wszystkie spektakle Teatru Polskiego mają być dostępne z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy.
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk